Sähköpyörä, eli sähköavusteinen polkupyörä

Sähköavusteisesta pyörästä käytetään usein nimeä sähköpyörä. Sähköavusteinen pyörä vaatii yleensä fyysistä polkemista, johon moottori voi antaa lisävoimaa.

Suomen lainsäädännön mukaisesti sähköpyörät voidaan tavallaan jakaa kahteen eri luokkaan:

1) Sähköavusteinen polkupyörä (< 250 W)

Sähköavusteisille polkupyörille on Suomessa määrätty enimmäistehoksi 250 W ja maksiminopeudeksi 25 km/h. Sähköavusteiset pyörät eivät saa toimia pelkällä sähkömoottorilla, vaan sähkömoottorin tarkoitus on lähinnä avustaa sinua omassa matkanteossasi.
Sähköavusteisella pyörällä noudatetaan polkupyöräilijän säännöksiä. Sähköavusteisia polkupyöriä ei tarvitse rekisteröidä eikä vakuuttaa.

2) Kevyt kaksipyöräinen moottorilla varustettu polkupyörä (250 – 1 000 W)

Tehokkaammat sähköpyörät saavat kulkea pelkän sähkömoottorin kuljettamana, mutta nopeus ei saa ylittää 25 km/h.

Tämän teholuokan sähköpyöriä ei tarvitse rekisteröidä, eikä niiden ajamiseen tarvita ajokorttia, mutta ne täytyy vakuuttaa ja niissä tulee olla merkinantolaite, takaheijastin sekä etuvalo.